Rydyn ni eich angen chi! Rhannwch eich barn os gwelwch yn dda.

Mae Cymdeithas Alzheimer yn ceisio deall barn ein rhanddeiliaid allweddol. Rydym eisiau gwybod beth yn eich barn chi yw’r materion pwysicaf sy’n llywio’r rhagolygon ar gyfer dementia yn y DU, y rhagolygon ar gyfer gwelliannau parhaus ar draws materion polisi allweddol a’r hyn y gall Cymdeithas Alzheimer ei wneud i gyfrannu’n fwy effeithiol at sicrhau gwelliannau o’r fath.

Holl gynnwys © 2023 Alzheimer’s Society.
Swyddfa gofrestredig yn Alzheimer’s Society, 43-44 Crutched Friars, London, EC3N 2AE
Alzheimer’s Society yn Elusen Gofrestredig Rhif 296645. Wedi’i gofrestru fel cwmni cyfyngedig trwy warant ac wedi’i gofrestru yn Lloegr Rhif. 2115499


Safle gan XYCO